Goldencell hakda

“Shandong Goldencell Electronics Technology” Hytaýyň demirgazyk sebitlerinde iň uly ýaşyl energiýa bazasyny döretmek üçin gaýrat etmeýär.Lityum demir fosfat katod materialy we litiý demir fosfat kuwwatly batareýa toparyň özi tarapyndan işlenip düzülýär we garaşsyz intellektual eýeçiligi ýokary we pes temperatura çykaryjy ýerine ýetirijiligi we örän ýokary howpsuzlygy we yzygiderliligi bolan topara degişlidir. -41 ℃ bilen + 80 between aralygyndaky temperaturada gowy öndürijilige eýe bolup, aşa zarýad, aşa zarýad, ýokary temperatura, gysga utgaşma, urmak we ýykylmak, gysmak we deşmek sebäpli partlama we ýanma sezewar edilmeýär. , we litiý demir fosfat güýji batareýasy häzirki wagtda halkara derejesinde ykrar edilen iň ygtybarly litiý ion batareýasydyr.

DSC_1758
DSC_1822

2008-nji ýylda döredilen “Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd.” täze energiýa önümleriniň gözlegini, ösüşini, önümçiligini, satuwyny we hyzmatyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýanyň esasy önümleri, ýaşyl energiýa we senagatlaşma üçin täze energiýa önümlerini ösdürmäge we ulanmaga gönükdirilen litiý-ion batareýa katod materiallary, litiý-ion batareýalary we batareýa gaplary, batareýa dolandyryş ulgamlary, super kondensatorlar we ş.m.

Kompaniýanyň medeniýeti

Hil, kämillik we guýma hil modeline esaslanyp, “Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd”, bazaryň ösüşine esaslanýan innowasiýany birleşdirmek we dünýäni ýagtylandyrmak üçin “özenini” ulanmak üçin innowasiýany ulanar.Kompaniýa, ýokary ygtybarlylygy we täze energiýa önümlerini jemgyýete hödürlemegi dowam etdirmäge we adam ýaşyl energiýasynyň durnukly ösüşine goldaw bermäge çalyşýar!

Kärhananyň hil syýasaty

Müşderiniň göwnünden turman, geljegiň güýjüne ýolbaşçylyk edip, ýaşyl energiýa bilen baglanyşykly ýokary hilli önümleri gözlemek.

Kärhana düşünjesi

Hünär ussady bilen, Goldencell önümlerini döretmek.

Korporatiw görnüş

Senagatda öňdebaryjy ýaşyl we täze energiýa kärhanasy bolmak.

Önüm öndürmek prosesi

1630478114

Allhli müşderileriň ýurt paýlanyşy

Demirgazyk Amerika: Kanada, ABŞ, Meksika
Günorta Amerika: Braziliýa, Argentina
Okeaniýa: Awstraliýa , Täze Zelandiýa
Aziýa: Indoneziýa, Malaýziýa, Singapur, Taýland, Hindistan, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Russiýa, Ysraýyl, Türkiýe , Pakistan
Europeewropa: Angliýa, Belgiýa, Daniýa, Fransiýa, Ispaniýa, Türkiýe, Italiýa, Finlýandiýa, Şwesiýa, Polşa, Germaniýa, Şweýsariýa ze Çehiýa
Afrika: Müsür, Botswana, Günorta Afrika oro Marokko , Nigeriýa

1630478128

Toparymyz

DSC_2122

Marketing dolandyryş topary

1

Tehnologiýa gözleg topary

2

Goldencell gözleg instituty

未标题-2

Hil dolandyryş bölümi

DSC_1857

Önümçiligi dolandyrmak bölümi

DSC_1744

Deňiz bölümi