Zawodda ýokary howpsuzlyk öndürijilik litiý 48V 12V Goldencell Lifepo4 golf trolleý batareýasy

Gysga düşündiriş:

Uzyn sikl ömri, ýokary ygtybarlylyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Uzyn sikl ömri, ýokary ygtybarlylyk;

2. Kiçijik ululyk, ýeňil agram, ýokary energiýa dykyzlygy, daşky gurşawa arassa;

3. Has giň iş temperatura diapazony, ýokary ýokary we pes temperatura öndürijiligi;

4. highokary netijelilik, durnukly elektrik üpjünçiligi, ýokary kuwwatly çykyş, wizual dizaýn;

5. pleönekeý we çeýe gurnama.

 

Haryt

Zarýad beriş naprýa .eniýesi

Işleýän tok

Agramy

Ölçegi

10.8V 26Ah

12.6V

13A

1,7 kg

179 * 100 * 76mm

12.8V 19Ah

14.4V

16A

2.1 kg

168 * 128 * 76mm

12.8V 26Ah

14.4V

16A

2.9 kg

168 * 128 * 102mm

14.4V 15.4Ah

16.8V

15A

1,7 kg

142 * 96 * 175mm

14.4V 18Ah

16.8V

15A

1.9kg

142 * 96 * 175mm

14.4V 20Ah

16.8V

20A

2.1 kg

212 * 194 * 54mm

14.4V 30Ah

16.8V

20A

2.7 kg

194 * 182 * 63mm

25.2V 9Ah

29.4V

9A

1.4kg

186 * 76 * 58mm

25.2V10Ah

29.4V

10A

1.4kg

186 * 76 * 58mm

28.8V 15.6Ah

33.6V

15A

2.9 kg

230 * 136 * 94mm

Parametrler

Biziň hyzmatymyz

1.OEM Önümçilik hoş geldiňiz: Önüm, gaplama ...
2. Mysal tertibi
3. Soragyňyz üçin 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.
4. iberenimizden soň, önümleri alýançaňyz, önümleri her iki günden bir gezek yzarlarys.Harytlary alanyňyzda, synap görüň we maňa jogap beriň.Mesele barada soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyň, size çözgüt ýoluny hödürläris.
Hyzmatdaşlar üçin önümi özleşdirmek, gurnamak, işlemek we tehniki hyzmat etmekde “Goldencell” -iň pul bahasyny başdan geçirmäge mümkinçilik berýän, integrirlenen, hemme taraplaýyn, köp derejeli we hemme taraplaýyn goşmaça hyzmatlar üçin doly güýç çözgüdi bilen üpjün etmek.Hyzmat!

Topar tertibi

2008-nji ýylda döredilen “Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd.” täze energiýa önümleriniň gözlegini, ösüşini, önümçiligini, satuwyny we hyzmatyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýanyň esasy önümleri litiý-ionly batareýa katod materiallary, litiý-ion batareýalary we batareýa paketleri, batareýany dolandyrmak ulgamlary, super kondensatorlar we ş.m. ýaşyl energiýa we senagatlaşmakda täze energiýa önümlerini ösdürmäge we ulanmaga ygrarly, esasy müşderiler CSIC, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň General Electric (GE), Angliýa PK, Germaniýa BMZ we içerki we daşary ýurtdaky beýleki meşhur kärhanalar. Kompaniýanyň Şençzhenen we Şandong Goldencell Power Technology Co., Ltd.

“Shandong Goldencell Energy Technology Co., Ltd.”

Huiyun (Şandong) Ylym we Tehnologiýa Gözleg Instituty, Ltd.

“Huiyun” elektron tehnologiýasy (Huizhou) Ltd.

Finlýandiýada satuw bölümi bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary